Hukuk Çevirisi için 6 Kural

Hukuk çevirisi, beraberinde hukuki sorumluluk getiren en önemli çeviri alanlarından biridir. Sözleşmeler, mevzuatlar, resmi evraklar, mahkeme kararları, yetki belgeleri, dava dilekçeleri, savunma metinleri, ihtarnameler, ihaleler, patent işlemleri, ISO ve kalite belgeleri, kanun, yönetmelik ve tüzükler, vasiyetnameler, muvafakatnameler, vekaletnameler, doğum belgeleri, pasaport, ehliyet ve ruhsat belgeleri, evlilik belgeleri, göçmenlik belgeleri gibi noter tasdikli belgeler hukuki metinler olarak adlandırılır. Hukuk metinlerinin diğer dillere çevrilmesi konusunda bazı önemli hususlar vardır…

Yeminli Hukuki Tercüman Ne İş Yapar?

Merak edilen konulardan biri olan yeminli hukuki tercüman ne iş yapar? Sorusuna yanıt olarak yeminli hukuki tercümanlık ülkeler arası belgelerde, işlemlerde, adli davalarda, yabancı uyruklu bireylerin başvurularında ve daha pek çok hukuksal alanda sunulan bir hizmet türüdür. Çeviri alanında en çok tercih edilen tercümanlık alanlarından biri olan yeminli hukuki tercümanlıkta profesyonel anlamda hizmet sunulabilmesi açısından…