Hukuk Çevirisi için 6 Kural

Hukuk çevirisi, beraberinde hukuki sorumluluk getiren en önemli çeviri alanlarından biridir. Sözleşmeler, mevzuatlar, resmi evraklar, mahkeme kararları, yetki belgeleri, dava dilekçeleri, savunma metinleri, ihtarnameler, ihaleler, patent işlemleri, ISO ve kalite belgeleri, kanun, yönetmelik ve tüzükler, vasiyetnameler, muvafakatnameler, vekaletnameler, doğum belgeleri, pasaport, ehliyet ve ruhsat belgeleri, evlilik belgeleri, göçmenlik belgeleri gibi noter tasdikli belgeler hukuki metinler olarak adlandırılır. Hukuk metinlerinin diğer dillere çevrilmesi konusunda bazı önemli hususlar vardır…