Çevirinin Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisi

Günümüzde şirketlerin çoğu ulaşım, iletişim ve ticareti daha da geliştirmek için küreselleşme yoluna gitmeye başlamıştır. Kültür ve dil baskısıyla sonuçlanan bu durum şirketleri gelişmeler yapmaya zorlamaktadır. Uluslararası şirketlerin dış pazarlarda rekabet edebilmesi için, çevirinin satın alma kararları üzerindeki etkisi hakkında doğru adımlar atılmalıdır. Çevirinin Müşteri İçin Önemi Yapılan bir araştırmaya göre, İngilizce konuşamayan insanların yüzde…