Bazı durumlarda iş gereği yeminli bir tercümana ihtiyaç duyulmaktadır. Tercümanlık; bir dilden başka bir dile yapılan çevirilere denilmektedir. Peki, Yeminli Tercüman İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yeminli Tercüman

Yapılan çevirinin, altına atılmış olan imza ve noter onayı ile çeviriden doğacak hatalar için sorumluluğu üstlenmek adına tercümanların yapmış olduğu bir işlemdir. Yeminli tercümanlar yasal olarak bağlayıcı belgelerin çevirisini yapar ve yapmış olduğu çevirilerin altına kendisine ait kaşesini basar. Yeminli tercümanlarca yapılan her türlü çeviriler, bütün kurumlarca sorgusuz olarak kabul edilir.

Yeminli tercümanlara genel olarak resmi makamlara başvurulacaksa; üniversiteler, konsolosluklar veya da mahkemeler gibi kurumlara. Bunun yanında ülkeler arası iş kolu olan kurumsal firmalar da yeminli tercümanlara başvuru yaparlar.

Tercümanlar, noter huzurunda yemin ettikleri an artık yeminli tercüman olurlar ve bunun gerektirdiği sorumlulukları taşırlar. Yeminli tercümanlıkların yüklediği sorumluluk çok fazla olduğu için bunun bilinci de hareket edilmeli ve özen gösterilmelidir. Örneğin bir hukuk davasında yeminli bir tercümana başvurulmuşsa, tercümanın yapacağı küçük bir hata davanın gidişatını etkilerse kanun önünde hesap vermek zorunda kalabilir. Bu sebeple sorumluluk bilincine sahip olunması gerekmektedir.

Tabi ki bu kadar büyük sorumluluk gerektiren mesleğin kazandıracağı avantajları da vardır. Resmi kurumsal makamlar ile büyük, kurumsal firmalarla çalışılacağından dolayı kariyer fırsatları sunmaktadır. Tercümanlık mesleğini icra edenler yükselmek ve kariyer yapma hedefinde ise bu işi yapabilir.

Yeminli Tercümanlık İçin Gerekli Belgeler

  • Sabıka kaydının olmadığına dair belge
  • Herhangi bir Yeminli tercüman yanında çalışıldığına dair belge
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Tercümanlık yapılacak dilin iyi derecede bilindiğini kanıtlayacak belge (üniversite diploması, kurs sertifikası gibi belgeler)
  • Yeminli tercümanlık alınacak ilin sınırları içerisinde oturulduğunu gösteren ikametgâh belgesi
  • Üniversitesi lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olmaktadır.

Nasıl Yemin Edilir?

Gereken koşullar sağlandığı takdirde, belgeler notere sunulur eğer noterde olumlu karar verirse adınıza ” Yeminli Tercüman Yemin Zabtı ” hazırlanır. Daha sonra yeminli tercüman adayı noter huzurunda ayağa kalkar.

Yemin metnini okur. Yemin metni “yapacağım tercümanların; konuşulanlara, açıklamalara ve bilgilere, sunulan belgelere ve taleplere uygun bir şekilde yapacağıma, öğrendiğim veya öğreneceğim bütün sırları saklayacağıma, başka kimselerin ısrar ve telkinleri ile hareket etmeyeceğime, namusum şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine noter huzurunda yemin ederim.” diyerek yemin edilir. Yemin edildikten sonra yemin zabtı noter ve yeminli çevirmen tarafından imzalanır ve bir örneği noterde saklanmak koşulu ile dosyalanır.