Merak edilen konulardan biri olan yeminli hukuki tercüman ne iş yapar? Sorusuna yanıt olarak yeminli hukuki tercümanlık ülkeler arası belgelerde, işlemlerde, adli davalarda, yabancı uyruklu bireylerin başvurularında ve daha pek çok hukuksal alanda sunulan bir hizmet türüdür. Çeviri alanında en çok tercih edilen tercümanlık alanlarından biri olan yeminli hukuki tercümanlıkta profesyonel anlamda hizmet sunulabilmesi açısından kaynak ve hedef dilin kullanıldığı ülkenin yasaları hakkında gerekli bilgilere sahip olunmalıdır.

Yeminli Hukuki Tercümenin Kapsadığı Hizmetler

Yeminli hukuki tercümanlık pek çok çeviri hizmetleri sunar. Boşanma kararı tercümeleri, alım ve satım akdi tercümeleri, dernek iç tüzükleri çevirmeleri, genelge tercümesi, taahhütname tercümesi ve çevirisi, kararname tercümesi ve çevirisi gibi birçok farklı konulardan çeviri hizmetleri sunulabiliyor.

Yeminli Hukuki Tercümanın Sorumlulukları

Yeminli hukuki tercümanın birçok sorumlulukları bulunur. Yeminli hukuki tercüman noter huzurunda yemin ettikten sonra artık normal tercümanlık sıfatından ayrılıyor. Bu durum neticesinde de sorumlulukları daha da artabiliyor. Örneğin bir hukuk davası sırasında farkında olmadan gerçekleştirdiği kelime hatası sebebiyle davanın tüm seyrinin değişmesine neden olabiliyor. Bu durum neticesinde ise suçlu ve suçsuz ayrımı zorlaşmasına yol açabiliyor. Bu noktada gerçekleştirilen tercümede hata olduğu görülmesi durumunda ilgili yeminli hukuki tercümenin yasal kapsamda cezai işlemlere tabii tutulabiliyor. Bu bakımdan yeminli hukuki tercümenin mutlak olarak sağlıklı ve bilinçli bir biçimde hareket etmesi gerekiyor.

Yeminli Hukuki Tercümede Avantajlar

Yeminli hukuki tercüman doğrudan noter huzurunda yemin etme merasimi ile imzalı ve kaşeli tercüman belgesine sahip olduğundan güvenle tercih ediliyor. Dünya çapında en fazla ihtiyaç duyulan tercümanlık alanlarından biri olması sebebiyle yeminli hukuki tercümanın mesleki sıkıntı yaşaması neredeyse imkânsızdır. Ayrıca diğer tercüme mesleklerine oranla yeminli hukuki tercümanların daha yüksek kazançlar sağlayabiliyor. Yeminli hukuki tercümanlar sahip olduğu yüksek sorumluluklar nedeniyle gerek firmalar ve gerekse de devlet kurumları tarafından tercih edilebiliyor. İmza ve kaşesi ile gerçekleştirdiği en küçük çevirilerde dahi hatalar onaylanmıyor. Bu sebeple firmalar da yeminli hukuki tercümeler ile çalışmayı tercih edebiliyor. Diğer tercüme alanlarında olduğu gibi yeminli hukuki tercümelerde de kariyer yapabilme fırsatı da bulunuyor. Hukuki tercüme alanında bir örnek vermek gerekirse örneğin bir miras davasında taraflardan biri yabancı ise veya miras farklı ülkelerde ise yada mirasa dair evrakların bir kısmı farklı dilde kaleme alınmış ise burada hukuki tercüman devrede olur. Miras avukatı ile yönetilen süreçte bu çeviriler sayesinde ciddi bir mesafe ve davalarda yol kat edilmiş olur.