Bazen işimiz gereği veya bazı makamların isteği üzerine yeminli bir tercümana ihtiyaç duyulur. Fakat bu iş nasıl yapılır pek bilinmez. Bu yüzden bu kişiler kimdir? Ne yaparlar ve yeminli çevirmenlik nedir? Açıklayalım. Peki, Yeminli Çevirmenlik Nedir?

Yeminli Çevirmenlik Nedir?

Yeminli çevirmenler lisans eğitimlerini Mütercim-Tercümanlık ve Dil Bilimlerinden almış oldukları bilgiler kaynaklı dil bilgisine sahip olan ve yurt dışında belirli bir vakit yaşam sürdürüp tecrübe kazanmış bir şekilde profesyonel olarak tercümanlık mesleğini yerine getiren kişilerdir.

Yeminli tercümanlık, çevirmenlik mesleğini Freelance veya Home Office olarak ifa eden çevirmenlerin icra ettikleri mesleği, kamusal alanda faaliyete geçirme, resmileştirme ve devlet kuruluşlarında işlem yapma gücüne sahip olabilmeleri adına noterden aldıkları izin tutanağı karşısında verilen bir hizmettir. Ayrıca yeminli tercüman olabilmek için muhakkak en az bir dil alanında uzman olunması gerekir.

Yeminli Tercüman Olabilmek İçin Gerekli Evraklar Neler?

Yeminli tercüman olabilmek adına aranan şartlardan birisi, dil bildiğinizi kanıtlayacak olan evrakların elinizde bulunmasıdır. Eğer İngilizce Mütercim- Tercümanlıktan mezunsanız,

  • Transkript,
  • Üniversite diploması,
  • Önceden sınava girdiğiniz LYS dil puanı,
  • Bulunuyorsa TOFL, IELTS sertifikaları,
  • Milli eğitim bakanlığına bağlı olarak alınan veya özel kurumdan alınan yabancı dil eğitim sınav sonuçları sertifikası,

Ayrıca yurt dışında alınan dil eğitim sertifikası ve diplomalarıyla beraber sizlere bir notere gidip tercümanlık işine yeminli çevirmen olarak devam etmeyi istediğinizi belirtmeniz yeterli olacak.

Evraklar Kabul Edildikten Sonra Noterin Vereceği Bilgiler

Noter verdiğiniz evrakları yeterli olarak gördüğü anda sizlere yeminli tercümanlık ile alakalı çeşitli bilgiler sunacak. Bunlar;

  • Yeminli çevirmen noterliklerde nasıl çalışır?
  • Gelen yabancı evrak kabulü nasıl olur?
  • Yabancı evrak kabul unsurları nelerdir?
  • Çeviri evrakı hazırlanışı nasıl yapılır?
  • Noter çeviri evraklarının tasdik unsurları nelerdir? Bu konular hakkında kısaca bilgi vereceklerdir.

Ardından kişisel bilgileriniz ve evraklarınız dâhilinde sizler için özel yemin zaptı hazırlandıktan sonra noterin huzurunda hazırlanmış olan zaptı yüksek bir ses ile okuyup yemin etmeniz istenecek bunlar yapıldıktan sonra zaptın yetkili kısımlarının imzalanması talep edilecektir.

Yeminsiz ve Yeminli Tercümanın Farkı Nedir?

Yeminli çevirmen yapmış olduğu çevirinin altını kaşeleyip imzaladığından dolayı tüm resmi kurumlarda geçerli sayılır. Ama yeminsiz çevirmenin yaptığı çeviri noterde tasdik ettirilemez.

Bu nedenle yapılmış olan bir çeviri resmi makamlar için yapıldığında kesinlikle yeminli tercümanın imzası olması gerekir. Resmi olan makamlar talepte bulunduğu evrakların yeminli bir çevirmen tarafından yapılmadığını anladığında bu dosyaları kabul etmeyeceklerdir.