Yeminli Çevirmen günümüzde kurumsal şirketlerin ya da bireylerin ihtiyaç duyduğu en önemli hizmetler arasındadır. Bazen tercümanlık olarak da kullanılabilen çevirmenlik, profesyonel bir meslek dalı olarak kabul edilir. Üniversitelerin Dil ve Edebiyat bölümlerinden mezun olan kişiler çevirmenlik yapmaya hak kazanırlar. Bu kişiler şirketlere ya da bireylere çevirmenlik hizmeti verirler.

Yeminli Tercümanlar Nerelerde Çalışabilir?

Çevirmenler konsolosluklarda, çevirmenlik şirketlerinde ve daha birçok farklı işyerinde çalışabilirler. Günümüzde çevirmene olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bunun nedeniyse dünyanın gittikçe küreselleşmesidir. İnsanlar diğer ülkelerin kültürlerini dillerini merak ediyorlar. Bu ülkelere gitmek istediklerindeyse vize, pasaport gibi belgeler için o ülkenin dilini bilen çevirmenler gerekiyor.

Yeminli Tercüman Nedir?

Bütün bunlardan bahsettikten sonra yeminli çevirinin ne olduğuna bakmak gerekiyor. Yeminli çeviriler, yeminli tercümanlar tarafından imzalanarak mühürlenmiş belgelerdir. Yeminli tercümanlık ülkemizde noterler tarafından yapılır. Noterler yabancı dilde üniversite diploması olan kişiler aracılığıyla bu belgeleri imzalarlar. Noterler bu çevirmen kişilere yemin ettirirler.

Böylece o kişi yeminli tercüman olmaya hak kazanır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken noterin sadece kendine bağlı yeminli çevirmeninin metnini tasdik edebilmesidir. Noterler diğer noterlerin yeminli tercümanlarına ait belgeleri tasdik edemezler. Bir evrakın yeminli çeviri olabilmesi için taşıması gereken bazı koşullar mevcuttur. Burada gereken bu koşulları sıralıyoruz.

Çevrilecek belgenin noter onaylı yeminli tercüman tarafından yapılması gerekir. Yeminli tercüman hizmeti ülkemizde yalnızca noter onaylı tercümanlar tarafından verilebilir. Yeminli tercümanın noter tasdik belgesine dikkat edilmesi gerekir.

Tercüme edilecek belgelerin bir çıktısının hard-copy (basılı kopya) şeklinde alınması gerekir. Bu belgenin noter tarafından imzalanıp kaşelenmesi gerekiyor. Yeminli tercümanın çeviri üzerinde ıslak imzası ile birlikte adı ve soyadı, kaynak dili, hedef dili, tarih ve yer gibi verilerin yer alması gerekiyor. Bunların yanı sıra en önemli olan nokta yeminli tercümanın doğruluk beyanı belgesinin kağıt üzerinde yer alması gerekiyor.

Burada bahsedilen tüm koşullar tamamlandığı zaman doğru bir yeminli tercüme işi yapılmış olur. Yeminli tercüman olmak ve çeviri yapmak görüldüğü üzere oldukça zor ve karmaşıktır. Bu nedenle ülkemizdeki yeminli tercüme hizmeti veren yerlerin sayısı oldukça azdır.

Yeminli Tercümanlığın Avantajı Nedir?

Herkes tarafından sorulan soru yeminli tercümanlığın normal tercümanlıktan ne farkı olduğudur. Yeminli çeviride çevirmenin imzası ve kaşesi mevcuttur. Profesyonel Tercümede ise durum farklıdır. Kaşeye ihtiyaç yoktur. Bazı durumlarda çeviriyi isteyen kurum çevirmenden yeminli tercüme ve noter tasdik belgesini aynı anda istemez. Böyle durumlarda evraklar yeminli tercüme bürosundan yeminli tercüman kaşeli olarak istenebilir. Yeminli tercüme hizmetini, Almanca yeminli çeviriden tutun, Lehçe Yeminli çeviriye kadar her dile yapabilirsiniz.

Bu sayede evraklarla ilgili ek masraflar oluşmamış olur. Ayrıca belgelere resmi bir kimlik kazandırmış olunur. Yeminli çeviriler aslına uygun olarak yapılmış ve noter tarafından onaylanmış çevirilerdir. Resmi ve önemli işlerde her zaman noter onayı almış yeminli tercümanların yaptığı çeviriler kullanılır.