Çeviri işlemleri, konuşma yapan kişinin konuşmasını farklı dillere çevirme işlemleridir. Çeviri hizmetlerinin belirli kurallara göre yapılabilmesi için yeminli çeviri hizmetleri verilmektedir. Çeviri hizmetleri, resmi makamlar, mahkeme, konsolosluk gibi yerlere sunulacak olan çeşitli belgelerin noter onaylı ve yeminli tercümanlar tarafından yapılması istenmektedir. Yapılacak olan çevirilerde hatanın yer almaması ve sıfır hata ile yapılabilmesi için yeminli çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyulur.

Yeminli Tercüman

Çeviri ve tercümanlık hizmetlerinin yeminli olarak sunulabilmesi içi bu hizmeti veren kişilerin belirli şartları taşıması gerekir. Öncelikle bu kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Üniversitelerin, tercümanlık ve yabancı dil öğretmenliği gibi bölümlerden mezun olması istenmektedir.

Ayrıca bu kişilerin, tercümanlık yapacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduklarını belgelemeleri istenmektedir. Hizmetlerin yeminli yapılabilmesi için noter tarafından onaylatılması gerekir. Yeminli tercümanlar tarafından yapılan çeviri evrakları, çeviriyi yapan kişiler tarafından imzalanarak doğruluğu onaylanmaktadır.

Çeviri Hizmetleri

Tercümanlık hizmeti veren firmalar tarafından, farklı konularda hizmet verilmektedir. Çeviri hizmetine ihtiyaç duyanlar işlem türlerine göre çeviri hizmet seçeneklerinden uygun olanını talep ederler. Çeviri hizmet çeşitleri şunlardır;

Kişilerin bulundukları konumlar ve yaptıkları çalışmalara, evrakları sunacakları makamlara göre verilecek hizmet türü belirlenmektedir.

Yeminli ve Normal Tercüme Farkı

Normal profesyonel tercüme hizmetlerinde, hazırlanan evraklar çeviriyi yapan kişiler tarafından imzalanmaz. Yeminli tercüme hizmetlerinde ise hazırlanan her evrak tercüman tarafından imza ve kaşe yapılmaktadır. Normal tercüme hizmetleri ile her türlü belge tercümesi yapılabilmektedir. Yeminli tercüme hizmetleri genellikle;

  • Resmi kurum başvuruları,
  • Konsolosluk başvuruları,
  • Mahkeme başvuruları,

Gibi doğruluğu onaylanmış belgeler için verilmektedir. Yeminli tercümanlık hizmetleri belirlenen süre içerisinde tamamlanmak ve gecikme olmaksızın onaylı bir şekilde teslim edilmek zorundadır.

Noter Onayı

Çevirisi yapılan belgelerin, uluslararası nitelik kazanabilmesi için yeminli tercüme edilmesi ve noter onayının yapılması gerekiyor. Yeminli tercümanlar tarafından hazırlanan evraklar, tercüman tarafından imzalandıktan sonra noter tarafından da onaylanmaktadır.

Noterler, yeminli tercüman onayı olmayan tercümanlar tarafından hazırlanan evrakların onayını yapmamaktadır. Çeviri hizmeti veren firmalar, daha kaliteli ve geniş kapsamlı hizmetler verebilmek için çok sayıda yeminli tercüman çalışanı bulundurmaya çalışmaktadır.

Çeviri Dilleri

Dünya genelinde ekonomik sınırların kalkmasıyla birlikte insanlar dünyanın her ülkesine rahatlıkla gidebilmekte ve ticaret yapabilmektedir. Bunun için tercüme hizmetlerinde tüm dünya dillerinden hizmetler verilmeye çalışılmaktadır.

Ülkemizde, en fazla çeviri ihtiyacı duyulan diller arasında, İngilizce, Rusça, Arapça çeviri, Çince, İspanyolca, Fransızca gibi diller ilk sırada yer almaktadır. Her firma, dil seçeneğine göre alanında uzmanlaşmış, o dilin lehçe yapısına hakim çalışanları ile hizmet vermeye çalışıyorlar.

Yeminli tercümanlık hizmetleri tüm dillerde verilmekte ve verilen hizmetin kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır. Yapılan çeviriler, yeminli tercümanlar tarafından imzalandığı için hatasız olduğu kabul edilmektedir.