Çeviri bir dilde yazılmış olan metin ya da belgenin başka bir dile çevrilmesidir. Bu çeviri işini de çevirmeler ya da tercümanlar yapar. Yeminli çeviri ise yeminli tercümanlar tarafından yapılan resmi belge niteliği taşıyan çevirilerdir. Yeminli çeviriye ihtiyacı duyan kişilerin yeminli çeviri nasıl yapılır, kimler yapar gibi bazı konularda bilgi sahibi olmaları ve bu bilgilere bağlı olarak çeviri yaptırmaları gerekir. Aksi durumda çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir.

Yeminli Çeviri Nasıl Olur?

Bir çevirinin yeminli çeviriden sayılabilmesi için noter onaylı olması ya da noter huzurunda yemin etmiş olan yeminli çevirmen tarafından yapılmış olması gerekir. Yapılan çevirinin resmi kurumlarda geçerli olabilmesi için yeminli çevirmen tarafından çevirisinin yapılmış olması ve bunun kanıtlayan özelliklere sahip olması gerekir.

Yani belge üzerinde çevirmenin ıslak imzası, mührü, tarih, tercüme bürosu ve dil bilgisi gibi bilgilerin yer alması gerekir. Yaptığı çeviri altına imzasını atan ve mührünü basan çevirmen yaptığı çevirideki sorumluluğu kendi üzerine almış demektir. Bunun için yeminli çevirmenin resmi belge çevirisi yaparken çok dikkatli olması ve bir hata yapmaması gerekir.

Yeminli Tercüme Avantajları Nelerdir?

Kişiler yeminli tercüme yaptırarak kurumlara belgelerinin doğruluğunu kanıtlarlar. Ayrıca bu belgeler onaylı olduğu için çevirmenler çeviri yaptıkları belgelerin doğru olduğunu kabul etmiş olurlar. Bunun dışında yeminli çeviriler noter onaylı olarak da yapılırsa çevirmen dışında belgenin doğruluğuna noter de tasdik vermiş sayılır.

Diğer çevirilerden daha çok dikkat verilerek ve bu alanda yetişmiş kişiler tarafından çeviri yapıldığı daha kaliteli ve doğru çevirilerdir. Bu çeviriyi yapan kişilerin güvenilirliği noterler tarafından yapılan incelemelerle belirlendiği için normal çevirmenlere göre sahte olma ihtimalleri daha azdır. Yeminli çevirmenlere yaptırılan çeviriler resmi belge niteliği taşıdıkları için birçok resmi kurumda da geçerliliği olan belgelerdir. Ayrıca bu belgeler hata olasılığı daha az olan belgelerdir.

Yeminli Çeviri Kimler Tarafından İstenir?

Yeminli çeviriler birçok kuruluş tarafından çeşitli amaçlarla istenirler. Yeminli şekilde yapılan çeviri isteyen kuruluşlardan bazıları şunlardır;

  • Bankalar
  • Konsolosluklar
  • Eğitim kurumları
  • Devlet daireleri
  • Noterler
  • Evlenme daireleri
  • Hastaneler
  • Yabancı Şirketler

Bu kurum ve kuruluşlar yeminli tercüme istediklerinde gerçek çeviri bürolarında çeviri yaptırmak gerekir. Aksi durumda yaptırılan çeviriler geçerli sayılmaz. Bunun için kişilerin gerçek yeminli tercüme bürolarını araştırıp bulmaları gerekir. Bu kuruluşlar pasaport, diploma, ikametgâh, nüfus cüzdanı, sicil kaydı, vekalet ve sözleşme gibi belgelerin yeminli çevirilerini isteyebilirler.

Yeminli Çeviriyi Kimler Yapar?

Online tercümeyi sadece noter huzurunda yemin etmiş bulunan yeminli çevirmenler yapabilir. Bir kişinin yeminli çeviriyi yapabilmesi için öncelikle çeviri yapacağı dilde başarısını kanıtlayacak bir diplomaya ve dil belgesine sahip olması gerekir.

Ayrıca diploma sahibi olan kişilerin bir yeminli tercüme bürosuna bağlı bulunmaları gerekir. Son olarak da bu kişilerin yaşadıkları il sınırları içerisinde bulunan bir noter huzurunda yemin etmiş olması ve yemin tutanağı sahibi olması gerekir.

Bu kişiler yaptıkları çevirilere imza atma ve mühür basma yetkisini ettikleri yeminlerle kazandıkları için yemin belgelerinin bulunması şarttır. Aksi takdirde yaptıkları çeviriler geçerli sayılmayacaktır.