Dil öğrenmek ve birden fazla dilde konuşabilmek hayatın her alanında büyük fayda sağlamaktadır. Bu konu su götürmez bir gerçek olarak önümüzde dururken, yabancı dil öğrenmek beynimizi nasıl etkiler sorusuna verecek cevaplar da tam anlamıyla olumlu nitelikler taşımaktadır. Şimdi, yabancı dil öğrenmek beynimizi nasıl etkiler sorusunun cevaplarına geçelim.

Yabancı Dil Öğrenmek Beyni Gençleştiriyor

Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki; ikinci bir dil öğrenen insanların dikkatleri daha çok artıyor ve hafıza sorunları ortadan kalkıyor. Edinburgh Üniversitesi Filoloji Bölümü tarafından bir araştırmalar, ‘iki dil bilen kişilerin beyinsel fonksiyonları daha hızlı çalışıyor ve unutma problemleri yaşanmıyor’ sonucunu kanıtlarıyla beraber göstermiştir. Bununla beraber daha analitik düşünüyorlar. Sayı olarak 260 kişiden fazla deneğin katıldığı araştırmada, minimum iki dil bilenlerin zekâlarının gelişime daha açık olduğu ve ilerleyen yaşlarda bile beynin daha dinç kaldığı gözlemlenmiştir. Bunama rahatsızlığını ortadan kaldıran dil öğrenimi için pek çok araştırma yapılmıştır. Devamlı çalışan beyinler kolay yaşlanmazlar sözünden yola çıkarak, birden fazla lisan bilen bireylerde Alzheimer ve ya hafıza kaybı hastalıklarının görülmediği araştırmalar vasıtasıyla belirtiliyor. Bu da yabancı dilin hafıza üzerindeki yadsınamaz etkilerinin en büyük ve en önemli göstergelerinden biridir diyebiliriz. Çünkü yabancı dil öğrenmek zihnimize spor yaptırmak gibi bir şeydir.

Yabancı Dil Bilmek Unutkanlığı ve Bunama Riskini Ortadan Kaldırıyor

Araştırmaya katılan her bir bireyin çocukluk çağlarında yaptırdıkları zekâ testleri ile erişkinlik dönemlerinde yaptırdıkları zekâ testlerinin arasında son derece büyük bir farklılık ortaya çıkıyor. Katılımcıların %95’lik kısmı ikinci dili üniversite eğitimi aldıkları dönemde, %65’lik kısmı ise yetişkinlik çağında öğrenmiş. Araştırma bitiminde çıkan sonuçta, ikinci dilin öğrenilmesinin akabinde beyin fonksiyonlarında daha yüksek bir artış olduğu gözlemlenmiş ve yabancı bir dil öğrenmenin beyni yüksek oranda geliştirdiği sonucuna varılmış.

Yapılan araştırmada fark edilen bir başka ayrıntı ise ikinci dilin hangi zaman aralığında öğrenildiğinin beyinsel gelişimi etkilemediği olmuştur. Çocukluk döneminde de yetişkinlik döneminde de kazanılmış olsa, dil öğreniminin etkileri hep olumlu olacak yönde sonuçlanmıştır.