Her yıl dünya üzerinde binlerce kitap yazılmaktadır. Yabancı dilde yazılan eserler tercümanlar aracılığıyla dilimize çevrilmekte ve okuyucularımızın hizmetine sunulmaktadır. Ancak çeviri yapmak son derece emek gerektiren zor bir iştir. Bu nedenle tercümanların deneyimli olması ve yaptığı işi ciddiye alması gerekli bir husustur. Tabii ki her tercümanın deneyimli olması mümkün değildir. Bu nedenle tercümanlık mesleğinde bazı durumlarda hatalar yapılmakta ve bu hatalar maalesef çevrilen eserlere yansımaktadır. Tercümanların sıkça yaptığı hatalar nelerdir? Denildiğinde akla belli başlı hususlar gelmektedir. Şimdi bu hataların neler olduğunu açıklayalım.

1) Birebir Çeviri Yapmak

Tercümanlarımızın en sık yaptığı hatalardan biri de birebir çeviri yapmaktır. Herkesin bileceği üzere her dilin kendine özgü yapısı vardır. Bu nedenle çeviri yaparken bu dil farklıklarına dikkat edilmesi gerekir. Tercümanların çevirilerini yaparken dil farklılıklarına dikkat etmesi ve kullanım alanlarını bilmedikleri kelimeler hakkında araştırma yapması önemlidir. Ayrıca bazen kelimelerin anlam karşılığı ile sözlük karşılığı aynı olmamaktadır. Bu nedenle tercümanlar birebir çeviri yapmaktan kaçınmalıdır.

2) Kültür Farklılığını Göz Ardı Etmek

Tercümanlıkta dikkat edilmesi gereken diğer bir husus tercümanların kültür farklılığını yok saymasıdır. Çünkü bir dilde normal bir anlama gelen kelimenin başka bir dildeki karşılığı küfür ya da hakaret anlamına gelebilmektedir. Ancak tercümanlar genelde bu kullanım zıtlıklarına dikkat etmemektedir.

3) Yazım Hataları Yapmak

Genellikle tercümanlar çevirilerini yetiştirebilmek için bazen hızlı ve dikkatsiz davranmaktadır. Bu nedenle çevirilerde yazık kuralları bakımından hatalar bulunmaktadır.

4) Formatı Değiştirmek

Çeviri yapan tercümanların sıklıkla düştükleri diğer bir önemli hata eserin içeriğini ve formatını değiştirmektir. Bir tercümanın bir eseri çevirirken yapması gereken şey mümkün olduğunca formata ve içeriğe sahip çıkmaktır. Ancak bu durum sıklıkla ihlal edilmektedir.

5) Eseri Bağlamından Koparmak

Bir yazar eserini yazarken eserinin belli bir mesaj vermesini ilke edinir. Yazdığı eserin okuyucuda belli duyguları uyandırmasını ister. Ancak çeviri yaparken verilmek istenen mesajın bağlamından çıkılabilmekte ve yazarın aktarmaya çalıştığı mesaj tercüman tarafından ortadan kaldırılabilmektedir. Bu nedenle tercümanların eserin ana mesajını koruması son derece önemlidir.