İlk insanlardan günümüze kadar insanlar birbirleriyle hep iletişim halindedir. Bu iletişim günümüze kadar gelişerek gelmiş olup, teknolojik araçların vermiş olduğu imkânlar neticesinde insanlar arası iletişim çok kolay hale gelmiştir. Bugün dünyanın bir ucundan diğer ucuna iletişim kurmak son derece basittir. Yapmanız gereken sadece kişiye internet ortamında erişmektir. Teknolojinin sağladığı bu imkân farklı kültürler arasında iletişim kurmak için her ne kadar yeterli olarak gözükse de yine de insan gücüne ihtiyaç vardır. Bu noktada devreye tercümanlar girer. Birbirinden farklı birçok dili konuşabilen tercümanlar, kimi zaman devletlerarası görüşmelerde kimi zaman şirketler arası görüşmeler de yer alır. Bu noktada devletlerin ve şirketlerin yapay zekâdan ziyade insan gücünü tercih etmelerinin sebebi güvendir. Devletlerarası önemli meseleler görüşülürken veya şirketler arası yüksek bedelli anlaşmalar yapılırken devreye yeminli tercümanlar girer. Peki, Tercümanların Görevleri Nelerdir? Nasıl Çevirmen Olunur?

Mütercim – Tercüman Nasıl Olunur?

Lise eğitimini tamamlayan adaylar, üniversite sınavında istenilen puanı aldığı takdirde üniversitelerde bulunan ”Mütercim – Tercümanlık” bölümlerine yerleşirler. Kayıt işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiren adaylar, yabancı dil muafiyet sınavına tabii tutulurlar. Bu sınavı başarılı olarak tamamlayan adaylar, bölümlerinde eğitimine devam eder. Sınavda başarısız olan adaylar, üniversiteye bağlı yabancı diller yüksek okulunda bir yıl hazırlık eğitimi alırlar. Hazırlık eğitimi adayların dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirebileceği bir eğitim sunar. Hazırlık eğitiminin sonunda adaylar bir sınava tabii tutulur. Bu sınavda başarılı olan adaylar, gelecek eğitim döneminde bölümlerinde eğitimine devam ederken, başarısız olan adaylar bir yıl daha hazırlık eğitimi alırlar. İkinci yılında da sene sonu yapılan sınavda başarısız olan adayın üniversite ile ilişiği kesilir. Bölümlerinde belirtilen eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar, mütercim – tercüman unvanını elde ederler.

Mütercim-Tercümanlık İş Olanakları

Farklı kültürlere ait insanlar arasında köprü görevi olarak özetlenebilecek mütercim-tercümanlık, geniş iş olanaklarına sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yer alan, Dış İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı başta olmak üzere birçok devlet kurumunda iş imkânı mevcuttur. Bunun dışında özel sektörde global şirketler başta olmak birçok şirkette iş olanakları mevcuttur.