Çeviriler arasında en çok dikkat isteyen çeviri çeşitlerinden bir tanesi de şiir çevirileridir. Şiir çevirileri diğer çevirilerden biraz daha farklıdır. Şiirler, akıcılık, duygu yansıtmaları ve ahenk içerirler. Dolayısıyla çevirmenin söz konusu şiirdeki bu duygu bütünlüğü ve ahengi çevirisine yansıtması gerekir. Aksi halde başarılı bir şiir çevirisi yapmak mümkün olmaz. Aynı zamanda şiirin orjinaline sadık kalınması da ayrı bir öneme sahiptir. Eğer bu husus dikkate alınmazsa şiirden bağımsız ve yanlış bir çeviri yapılır. Bu bağlamda şiir çevirisi nasıl yapılır? konusunun detaylarına bakmak gerekir. Şiir çevirilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar bilinirse çevirmenlerin işi çok daha kolay olacaktır. Önemli bir hususa da değinmek gerek. Kaliteli sözlük kullanımı çeviriler de büyük önem taşır. Şiir çevirilerinde de kaliteli sözlük kullanımı yapılmalıdır.

Şiiri İyi Okumak ve Şairi Tanımak

Şiirin iyice hatta defalarca okunması ve özümsenmesi gerekir. Böylece şiirin ritmi ve ruhu yakalanabilir. Kelimelerin akışı, ritmi hissedilmelidir. Ancak; bu şekilde doğru bir şiir çevirisi yapılmış olur. Şiirin bir iki defa yüzeysel okunması bir duygu hissettirmez ve şiirin enerjisini yakalamak mümkün olmaz.

Şiiri yazan şairin tanınması da son derece önemlidir. Şair hiç tanınmıyorsa şiirlerini ifade etmek ve yorumlamak zorlaşacaktır. Şairin ne tür şiirler yazdığını bilmek, kalemini tanımak ve şair hakkında bilgi edinmek şiirin çevirisinde yarar sağlar. Söz gelimi; şairin hayatına ve yazdığı diğer şiirlere bir göz atılmalıdır.

Dikkati Elden Bırakmamak

Hızlıca çeviri yapmak ya da tam konsantre olmamak doğru çeviri yapmaya engeldir. Bu nedenle; şiir çevirisine başlandığında tüm dikkatin verilmesi gerekir. Bu şekilde her nokta görülür ve doğru kelimeler ile çeviri mümkün olur. Sessiz ve sakin davranmak doğru çeviri için gerekli.

Çeviriye Bir Süre Ara Vermek

Çeviri yapıldıktan sonra bir süre aynı şiirin çevirisinden uzak durulmalıdır. Bir süre sonra yapılan çeviriye bir daha bakılabilir. Böylece, çeviride yapılan yanlışlar, varsa eksikler ya da fazlalar rahatlıkla görülebilir. Zira, sürekli ve ara vermeden aynı çeviri üzerinde çalışılırsa yanlışları görmek zorlaşır. Bu yüzden belli bir aradan sonra tekrar bakmak yararlı olacaktır.