Çevirmenlik mesleğinde başarılı olunabilmesi için serbest çevirmenlerin bilmesi gerekenler konusu hakkında bilgi edinilmesi gerekir. Her çevirmenin belli kriterlere sahip olmasının yanı sıra bazı hususlara da dikkat etmelidirler.

Çevirmenlik bir yolculuktur. İlk başlarda yavaş başlayan çevirmenlik mesleği zaman içinde profesyonelliğe doğru ilerler. Elbette, profesyonel bir çevirmen olunabilmesi için belli adımların takip edilmesi son derece önemlidir. Bir çevirmenin sadece bilgi sahibi olması yeterli değildir. Bilginin yanı sıra; tecrübe, yeni edinimler de gereklidir. Bir çevirmenin sürekli gelişim içinde olması gerekir.

Araştırma Yapmak

Çevirmenlerin bilmediği kelimeler ve konular mutlaka mevcuttur. Özellikle dil ve dilin kullanıldığı alanlar sürekli bir değişim ve gelişim içindeyse çevirmen için değişim kaçınılmazdır. Yeni kelime, kavram ve konular söz konusu olacağı için çevirmenin bu değişimlere ayak uydurması gerekir. Bunun için de bol bol araştırma yapılması önemlidir.

Yaratıcı Olmak

Yaratıcılık doğuştan gelen bir özellik değildir. Kişi, kendini geliştirerek bu özelliği kazanabilir. Çevirmenlerin kesinlikle edinmesi gereken bir özelliktir. Yaratıcı olmak, yeni fikirler geliştirmek çevirmenlerin başarılarını artırmaları açısından oldukça önemli.

Müşteri Odaklı Olmak

 • Çevirmen, çeviriyi müşteri için yapar. Dolayısıyla, çeviri de odak noktası müşteridir.
 • Yapılan çevirinin herkesin anlayabileceği bir tarzda olması ve doğru bir şekilde yapılması gerekir.
 • Burada müşterinin çeviri yapılan metinden hoşnut kalması önemlidir. Diğer bir deyişle; müşteri memnuniyeti ön plandadır.
 • Müşterinin çeviriden memnun kalması çevirmenin başarısını ortaya koyar.
 • Çevirmen, müşterisini iyi tanımalı ve müşterisinin beklentilerini karşılamalıdır.
 • Müşteri ile sağlam bir iletişim kurulmalıdır.

Tüm bu bilgiler ışığında çevirmen çeviriyi yaparken müşteri odaklı olmak durumundadır.

İş Konusunda Seçici Olmak

 • Çevirmenlerin sıklıkla yaptığı bir hata vardır. Düşünmeden her işi kabul etmek doğru değildir.
 • Çevirmen her işi kabul etmek zorunda değildir.
 • Müşterilerin sunduğu bazı işlerde çeviri yapmak imkansız olabilmektedir.
 • Çevirmenin iş konusunda çok dikkatli olması gerekir.
 • Çeviri yapılacak işin çok zor olması çevirmeni zorlar.
 • Zor ve yanlış iş seçimleri nedeniyle çeviri kalitesi düşer. Dolayısıyla da çevirmenin başarısızlığıyla sonuçlanır. Bu nedenle; çevirmenin çok daha uygun işlere yönelmesi doğru olacaktır.
 • Alınacak iş hakkında küçük bir araştırma yapılıp duruma göre karar vermek faydalı olacaktır.

Çevirmenlik Geçici Bir Meslek Değildir

Çevirmenlik geçici bir meslek olarak görülmemelidir. Bu düşünce çevirmenin başarısını engeller. Çevirmenlik, sürekli kendini geliştirmek, araştırmak ve yeni özellikler kazanmak demektir. Her çeviri çevirmene yeni deneyimler kazandırır.