Sağlık alanındaki makaleler, raporlar, belgeler ve araştırmaların çevrilmesi işlemine medikal çeviri denilmektedir. Medikal alanın geniş bir kapsamı bulunmaktadır. Sağılığı temel alan bütün alanlarda yazılmış yazılar medikal çevirinin de konusunu oluşturur.

Medikal Tercüme Alanı

Teknolojik ilerlemeler sağlık alanındaki gelişmelerin önünü açmıştır. Medikal alanda sadece sağlığı korumak için değil hastalıkların iyileştirilmesi üzerine de önemli atılımlar olmuştur. Bu noktada medikal alanda bilim insanlarının yaptığı her türlü araştırmalar, projeler, raporlar ve makaleler medikal alanın kapsamına girmektedir.

Medikal Çevirinin Kapsamı

Medikal alan çok geniş bir sektördür bu sebeple medikal çeviri konusunda birçok seçenek bulunmaktadır.

Bunlar;

  • Tıbbi dokümanlar; doktor raporları, reçeteler, teşhis ve tedavi amacıyla oluşturulan belgeler (aydınlatılmış onam belgesi vb.)
  • Medikal cihazların patentleri, ilaç tescil belgeleri,
  • Diş hekimliği ve Eczacılık alanındaki rapor araştırmalar ve makaleler,
  • Klinik deneyler, uzman raporları, biyokimyasal araştırmalar,
  • Tıp ve eczacılık alanında yazılmış tez, araştırma ve makaleler,
  • Tıp ve eczacılık sektörüne ait tanıtım metin ve broşürler ve dergiler,

Medikal sektörün bu kadar kapsamlı olması çeviri işinin de kapsamlı bilgi çalışma gerektirdiğini göstermektedir. Söz konusu insan sağlığı olduğundan beraberinde dikkatli ve disiplinli olunmayı da zorunlu kılar.

Medikal Çeviride Dikkat Edilmesi Gerekenler

Medikal çeviriler alanında uzman olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Çevirmen, sadece dil bilgisinin yanında çevrilen alan ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olmalıdır. Çevirmen, tıbbi terimlere ve kavramlara hâkim olmalıdır.

Çeviri yapılırken anlam belirsizliğine imkan verilmemelidir. İmla hatası ve noktalama işaretlerine de dikkat edilmelidir. Medikal metinlerden ekleme ya da çıkarma yapılmadan çeviri yapılmalıdır.

Medikal metinlerin kendi içerisinde bir üsluba sahiptir ve bunun korunması gerekmektedir. Medikal alanda kullanılan terimlere dikkat edilmeli Türkçeleştirmeye çalışılmamalıdır. Çeviri yapılan alanla ilgili güncel gelişmeler düzenli olarak takip edilmelidir.

Medikal Çeviri Türleri

Medikal çeviri türlerini kendi içerisinde 6 başlıkta incelemek mümkündür. Bunlar;

1. Medikal belgeler; sağlık alanıyla ilgili yapılan bütün çalışmaları içermektedir. Medikal belgeler;Prospektüs,Medikal makaleler, Muayene raporları ve analizleri, Medikal araştırmalar, Hastane raporlarıdır.

2. Medikal ekipman;sağlık kuruluşlarında kullanılan ekipmanların nasıl kullanacağını içeren medikal ekipman kullanım kılavuzlarıdır.

3. Medikal ürünler; medikal alanda ürünlerin kullanım şekillerini uzmanlar ve halkın anlayabileceği şekilde yapılan çevirilerdir. Sterilizasyon, farmakoloji gibi alanalrda yazılmış yazılar bu başlıkta incelenmektedir.

4. Klinik araştırmalar; gönüllü ve denekler üzerinde yapılan klinik araştırmalar ve sonucunu içeren metinleri kapsamaktadır.

5. Eczacılık; ilaç endüstrisi her geçen gün gelişmektedir bu nedenle uluslararası piyasadaki ürünlerin ve çalışmaların anlaşılır olması gerekmektedir. Bu nedenle ilaç bilgileri, raporlar, ilaç patentleri ve her materyallerin çevirisi bu başlık içerisinde yapılmaktadır.

6. Diş hekimliği; sağlık sektörü içerisinde her geçen gün önemi artan bir alan olmuştur. Bu alanda yapılmış akademik çalışmalar, yeni uygulamalar kullanılan ilaçlar konusunda uluslararası düzeyde hazırlanmış her türlü yazın alanındaki materyaller çevrilmektedir.

Medikal çevirinin her türü kendi içinde bağımsız gibi görünse de birbiriyle etkileşimi olan alanlardır. Her gelişme başka bir alanın aydınlatılmasını sağlamaktadır bu nedenle Medikal çevirilerin özenli yapılması gerekmektedir.