Diploma, not döküm belgesi (transcript), özgeçmiş (CV), ehliyet gibi kişisel bilgiler içeren belgelerin çevirileri gerekli kurumlara başvuruların olumlu geçmesi için çok önemlidir. Bu tür belgeler mutlaka profesyoneller tarafından çevrilmeli, hatta bazı durumlarda ilgili kurumun isteği doğrultusunda noter imzalı yeminli tercümanlar tercih edilmelidir. Çünkü bu belgelerin çevirisinde güncellik, bilgi uyumu ve her şeyden önemlisi tercümanın deneyimi çok önemlidir. Kişisel Evrakların Çevirilerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ise:

1. Yurtdışında eğitim başvuruları

2. Yurtdışında sağlık hizmetleri

3. Yurtdışında iş başvurusu

Tecrübe

Kişisel dokümanların çevirilerini onaylayacak olan noterin, kurumun veya konsolosluğun kendine özgü onay kriterleri ve süreçleri vardır. Bu yüzden tercümanın da evrakın verileceği kurumun şartları konusunda deneyimli ve bilgili olması sonra derece önemlidir. Aksi takdirde başvurunun geçersiz sayılması olasıdır. Ayrıca belgenin teslim edilmeden önce belirli bir kontrol sürecinden geçmesi şarttır. Belgenin güncelliği, bilgi bütünlüğü ve kelime seçimlerini kontrol eden bu ekibin de, aynı şekilde profesyonel ve deneyimli olması başvuru açısından olumlu bir tercihtir.

Dil ve Alfabe Kullanımı

Çevrilen diller arasında latin alfabesini kullanmayan diller bulunabilir. Örneğin Kiril veya Arap alfabesi içeren dillerin çevirisinde üst seviyede özen gösterilmelidir. Ayrıca sağdan sola doğru veya italik yazılan alfabeler de çeviri konusunda sıkıntı yaratabilir. Bu nedende işinde son derece profesyonel olan dikkatli tercümanlar tercih edilmelidir.

Kültürel ve Sistemsel Farklar

Her dil kullanıldığı toplumun kendine özgü kültürel esintilerini taşır. Her toplumun kendine özgü sistemsel özellikleri vardır ve bu durum dile yansır. Bu nedenle iki dil arasında çeviri yaparken de bu gibi farklılıklar anlam bütünlüğünü ve kelime yapısını korumak amacıyla göz önüne alınmalıdır. Örneğin, bazı dillerde dini öğeler daha yoğun olabilir veya iki dil arasında eğitim evraklarını çevirirken eğitimsel farklar göze çarpabilir. Ayrıca çevrilen dile uygun kelime seçimi yapmak da anlamın boşa düşmemesi için son derece önemlidir. Bu gibi durumlarda en çok sıkıntı yaratan şeylerden birisi deyim ve atasözlerini çevirmektir. Dillerin deyim ve atasözleri kültürlerine göre değişiklik gösterdiği için, çeviri yapılırken de bu tarz kalıplar okuyucunun anlayabileceği bir formata oturtturulmalıdır.