Hukuk çevirisi, konusunda uzman ve tecrübeli çevirmenler tarafından yapılması gereken, aksi takdirde hukuki sonuçlar doğurabilecek oldukça önemli tercümelerdir. Sözleşmeler, mevzuatlar, resmi evraklar, mahkeme kararları, yetki belgeleri, dava dilekçeleri, savunma metinleri, ihtarnameler, ihaleler, patent işlemleri, ISO ve kalite belgeleri, kanun, yönetmelik ve tüzükler, vasiyetnameler, muvafakatnameler, vekaletnameler, doğum belgeleri, pasaport, ehliyet ve ruhsat belgeleri, evlilik belgeleri, göçmenlik belgeleri gibi noter tasdikli belgeler hukuki metinler olarak adlandırılır.

Hukuk çevirilerinde dikkat edilmesi gereken 6 altın kural
Hukuk çevirisi yaptırmadan önce çevirmeninizle konuşmanız gereken 6 önemli konu vardır.

Hukuk metinlerinin  diğer dillere çevrilmesi konusunda bazı önemli hususlar vardır. Çevrinin kesinlikle tarafsız yapılması ve yorum katılmadan anlamın tam verilmesi önemlidir. Hatalı yapılan çeviriler önemli anlaşmazlıklara yol açabileceği için hiçbir anlam kayması olmamalıdır. Çevirmenin, hukuki sorumluluk altında olduğunun bilincinde olması gereklidir. Kullanılan kelimelerin hukuk terminolojisine özgü kelimeler olması şarttır. Bu yüzden hukuk çevirileri, tecrübeli ve konusunda uzman çevirmenler tarafından yapılmalıdır. Hukuki çeviri yaptırırken göz önünde bulundurulması gereken altı ana nokta vardır:

Neyin çevrilmesi gerektiği ve ihtiyacın ne olduğu konusunda net olun

Yasal belgeler uzun olabilir ve çeviri gerektirmeyen bilgiler içerebilir. Kapak sayfaları, imza sayfaları, adres bilgileri ve kenar boşluklarındaki el yazısı notların çevrilmesi gerekli olmayabilir. Hem maliyetleri düşürmek, hem de çevirmenin gerekli olmayan yan metinlerle vakit kaybetmemesi için, belgenin hangi bölümlerinin çevrilmesi gerektiği konusunda net olun.

Çeviri şirketinize belgenin nasıl kullanılacağı konusunda bilgi verin

Bazı belgelerin çevirileri sadece bilgi için gereklidir. Ancak bazı durumlarda, çeviriler mahkemeye sunulabilir veya resmi bir nitelik taşıyabilir. Çevirinin ne için olduğunu ve okuyucu kitlenin kimler olduğunu bilmek, çeviri kalitesi üzerinde anlaşılması ve buna göre maliyetlerin beklentilerinize göre belirlenmesi açısından yardımcı olacaktır.

Anahtar terimler sözlüğü belirleyin

Bir hukuk teriminin çevrilecek  dilde birden fazla kelime karşılığı varsa, tercih ettiğiniz terimi, tüm belge boyunca çevirmenin tutarlı bir şekilde kullanmasını isteyebilirsiniz. Bu taleplerinizi çeviri işleminin başında yapmak, hata ihtimalini azaltmaya yardımcı olacaktır.

Hukuk sistemini anlayın

Hedef ülkenin hukuk sistemini anlamak, özellikle söz konusu belgeler karmaşık davalarla ilgiliyse, sıklıkla gözden kaçırılan ancak kritik bir konudur. Her ülkenin yasal sistemi, yasal dilde yansıtılan bazı kültürel kavramlar içerir. Özellikle mahkeme için çevrilmiş olan yasal belgelerin, o ülkede kullanılan hukuki terminolojiyi kullanması gerekir.

Belgenin nasıl biçimlendirilmesini istediğinizi belirtin

Genel olarak, hukuki belgeler ya orijinal metnin ve çevrilmiş halinin yan yana olduğu iki dilli bir formatta ya da ayrı fakat orijinal belgeyle aynı formatı izleyen tek dilli bir formatta sunulur. Tercüme edilen belgenin nasıl kullanılacağına bağlı olarak, iki formattan birini tercih edebilirsiniz. Belge tablolar, grafikler veya resimler içeriyorsa, orijinal belgeye tam olarak benzeyen “ayna görüntüsü” biçimlendirmesini isteyip istemediğinizi veya yalnızca metni çevirmenin yeterli olup olmayacağını belirttiğinizden emin olun. Tabloların ve resimlerin çevrilmiş metinle yeniden oluşturulmasının bazı biçimlendirme ücretlerine tabi olabileceğini unutmayın.

Çevirmeninizi yeni gelişmeler konusunda güncel tutun

Son tarihler, özellikle davalar sırasında hızla değişebilir. Mahkeme tarihleri ​​belirlenir, soruşturma sırasında ek belgeler ortaya çıkarılır ve aniden bir hafta sonra gerekli olacak yasal belge çevirisinin hemen değerlendirilmesi gerekebilir. Tercümanınızı değişen ihtiyaçlarınız ve zamanlamalar hakkında bilgilendirmek, tercümenizin daha sağlıklı olmasına yardımcı olacaktır.