Günümüzde her gün binlerce kitap yazılmakta ve bu kitaplar satıcılar aracılığıyla okuyucular ile buluşmaktadır. Yabancı dilde yazılan eserler çevirmenler tarafından dilimize çevrilmekte ve okuyucunun ilgisine sunulmaktadır. Çeviri yapılırken birçok yöntem kullanılmakla birlikte çeviri denince akla gelen şeylerden biri de diyalekt tercümesi nasıl yapılır? Sorusunun cevabı olmaktadır.

Diyalekt Tercüme Nedir?

Yabancı dillerden dilimize çeviri yapan ya da Türkçeden başka bir dile çeviri yaparken çevirmenlerin sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biri de sadece o ülke insanları tarafından anlaşılabilecek bir şeyin yabancı ülkedeki okura nasıl anlatılacağı ile ilgili sorunsaldır. Tam bu noktada diyalekt tercüme yöntemi devreye girer. Diyalekt tercüme yöntemi ile birlikte çeviri yapan kişi, o ülkeye ait kültürel bir terimle karşılaştığı zaman çeviri yaptığı dilin kültürüne ait bir terim ile eşleştirme yapar ve çevirinin okur için anlaşılır olmasını sağlar. Yani, çeviri yaparken kültürel özelliklerin kitabı bozmayacak şekilde uyarlanması işlemine diyalekt tercüme denir.

Örnekle açıklarsak daha anlaşılır olacaktır. Bir tercüman İngilizceden Türkçeye çeviri yapmakta olsun. Tercümesini yaptığı eserde karşısına İskoçya’nın bir yöresinde yaşayan ve başka bir aksanla İngilizce konuşan bir kişi betimlemesi çıktığında çevirmen diyalekt tercüme yöntemini kullanır. Ve bu İskoçyalı kişiyi örneğin Karadeniz şivesi ile konuşan biri olarak çevirir. Böylece verilmek istenen mesaj çeviriden sonra da canlı kalır. Dolayısıyla diyalekt çeviri demek birebir aynı çeviri yapmak değildir. Aksine eserde anlatılmak istenen mesajı eserin içeriğine dokunmadan anlatımı uyarlayarak anlatma işine diyalekt çeviri denir.

Çevirmenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Dışarıdan bakan bir gözlemci çeviri işinin kolay olduğunu düşünür. Ancak aksine çeviri yapmak uğraş isteyen ve son derece zor bir iştir. Bu nedenle iyi bir çevirmen olmak isteyen bir kişi belli başlı hususlara dikkat etmelidir.

İlk olarak bir çevirmenin dil bilgisinin yanında matematik, fizik, edebiyat ya da başka bir konuda uzmanlaşmış olması ve sürekli okumalar yapıyor olması gerekir. Böylece yaptığı çevirilerde daha özgün ve farklı bakış açıları kullanabilir.

Çevirmenlerin dikkat etmesi gereken bir diğer husus birebir çeviri yapmamaktadır. Eserin içeriğine ve vermek istediği mesaja dokunmamak şartıyla çevrilen eser onu okuyacak olan kitlenin anlayabileceği şekilde çevrilmelidir.