Çevirmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna geçmeden önce konu hakkında bilgi sahibi olmakta fayda vardır. Çevirmenlik, yazılı ya da sözlü bir kaynağın başka bir dilden başka bir dile çevrilmesi anlamına gelmektedir. Çevirmenlerin ya da eski adıyla mütercimlerin, çeşitli kaynaklardan yararlanmayı bilmesi yani araştırmacı olması, okuduğunu ve duyduğunu anlaması, güçlü bir sözel belleğinin olması gerekmektedir. Yapılan işe göre çevirileri iki bölümde incelemek gerekir. Birincisi çevirmen anlık çeviri yapıyorsa simültane tercüme, yasal bir evrak çevirisi yapıyorsa yeminli tercüme olarak adlandırılmaktadır.

Çevirmenin Görevleri

Sürekli değişimlerin olduğu dil, yaşayan bir dinamik olma özelliğini her dönemde korumuştur. Bu nedenle çevirmenleri görevleri oldukça önemlidir.

1- Çevirmen yazılı ya da sözlü bir metnin çevirisini yaparken, anlam bütünlüğünü ve ifadelerin doğruluğunu bozmadan çeviri yapmak zorundadır.

2- çevirmenler hem kendi kullandığı ana dilinin ve çevirisini yapacağı dilin hakkındaki bütün değişimleri ve yaşanan gelişimleri takip etmek zorundadır.

3- Çevirmen çeviriyi yaptıktan sonra bütün kontrol aşamalarını da yerine getirmek zorundadır.

Bu görevler çevirmenlerin kesinlikle uyması gereken durumlardır ve bu mesleği yapanlar bu yüzden sürekli araştırma yaparak kendilerini geliştirmektedir.

Çevirmen bilgisayarda yazı yazan kız

Nasıl Çevirmen Olunur?

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Mütercim Tercümanlık bölümünü bitirerek çevirmenlik diplomasını alan herkes çevirmen olmaktadır ve mesleğe ilk adımlarını atmaktadır. Daha sonrasında sektörde tanınmak önem kazanmaktadır. Yeterlilik kazanmak adına okul hayatı devam ederken de tercüme bürolarında çalışmak gerekmektedir.

Çevirmenlik İş Alanları

Çevirmenlik ihtiyacı günümüzde hızla artmaktadır. Teknolojinin hızla ilerlemesi, dünya ülkeleri ile iletişime geçme ihtiyacını doğurmakta ve sanal ticaretin artması ile çevirmenlik mesleğinin iş alanları ve önemi artmaktadır. Resmi kurumlarda çevirmenlik yapılacağı gibi turizm, inşaat, e-ticaret, siyaset, spor gibi sektörlerde de çevirmenlik yapılabilmektedir. Ülkemizde en çok çeviri ihtiyacı duyulan dilleri

1- Arapça – Türkçe

2- İngilizce – Türkçe

3- Rusça – Türkçe

Olarak sıralamak mümkün olmaktadır.

Çevirmenler Ne Kadar Kazanmaktadırlar?

Bu sorunun net cevabını vermek mümkün değildir. Bürosu olan çevirmenler çeviri başına ücret aldıkları için kazançlarını hesaplamak zordur. Diğer taraftan bir büroda maaşlı çalışan çevirmenler, bildikleri dil sayısına, çeviri başarısına ve hangi dilde çeviri yaptığına göre değişiklik göstermektedir.

En düşük kazanç sağlayan çevirmenler İngilizce çeviri yapanlardır. Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Çince gibi dilleri bilen çevirmen sayıları daha az olduğu için kazançları daha fazla olmaktadır. Ayrıca resmi kurumlarda, bakanlık ve konsolosluk gibi yerlerde çalışan çevirmenler ise devletin belirlediği maaşlarını almaktadır.

Çevirmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çevirmenlik başvurusu resmi kurumlara yapılacaksa, KPPS şartı aranmakta olup, devletin resmi internet sitelerinden çevirmen ilanlarının takip edilmesi gerekmektedir. Özel tercümanlık bürolarında ise cv oluşturularak yüz yüze başvuru sağlanmaktadır.

Son zamanlarda freelance çevirmenlik adı altında özel büroların talepleri artmaktadır. Bunun için herhangi çevirmenlik bürosunun internet sitesine online olarak başvuru yapılabilmektedir. Buradaki amaç internet üzerinden çeviri yaptırmaktır. Sonuç olarak, ülkemizde çevirmenlik mesleğinin tanınır hale gelmiş olması ve sektörel iş kollarının fazlalaşması gözlenmektedir.