İş bulma kaygısı her meslek ve sektörde mevcut. Çevirmenler için de bu tür kaygılar geçerli. Ancak; çevirmenlik sektörüne bakıldığında geniş bir iş olanağı yelpazesi bulunuyor. çevirmenlerin en çok iş bulacakları alanlar konusuna değinmek gerek.

Kamu Sektörü

Çevirmenlik için kamu sektörü iş olanakları bakımından avantajlı. Kamu sektöründe;

  • Dış İşleri Bakanlığı
  • Avrupa Birliği Bakanlığı
  • MİT
  • Büyük Elçilikler
  • Devlet Planlama Teşkilatı
  • Kültü ve Turizm Bakanlığı
  • Bankalar
  • Konsolosluklar
  • Anadolu Haber Ajansı

Müsteşarlıklar gibi pek çok kamu kuruluşu sayılabilir. KPSS’ye girildikten sonra yeterli puana ulaşılması durumunda kamu kurumlarında iş bulunabilir. Bu sayılanların dışında Dış İşleri Bakanlığı tarafından kurulmuş olan Tercüme Dairesi diğer kamu kurumlarına çeviri açısından yardımcı olabilmektedir.

Bir diğer seçenekse; kamu üniversitelerinde akademik kariyer yapmaktır. Bunun için Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı’na girilir. Yeterli puan alınırsa akademik alanda kariyere devam edilebilir.

Özel Sektör

Özel sektöre bakıldığında kamu sektörüne oranla çok daha geniş bir alana sahip olduğu görülür. Elbette, özel sektörün kamu sektörüne göre dezavantajları bulunmaktadır. Özel sektörde ilk sırayı tercüme büroları almaktadır. Tercüme büroları oldukça geniş bir çalışma alanı sağlar. Bu alanda yazılı ve sözlü olarak tercümeler yapılabilir. Sözlü çevirilerde, simültane çeviri, fısıltı çeviri, ardıl çeviri gibi alanlarda çalışılabilmektedir. Yazılı çeviride ise ekonomi, teknik politika, bürokratik, hukuk, tıp ve edebiyat gibi pek çok alanda çeviriler yapılabilmektedir.

Özel sektör içinde kitapevleri de çevirmenlik için ideal alanlardandır. Bu alanda çalışan çevirmenler edebiyat üzerine uzmanlaşmışlardır. Her türlü roman, hikâye ve eski eserlerin yeniden çevrilmesi ve tekrar basılması alanlarında çalışmaktadırlar.

Özel sektörün önemi alanlarından biri de şirketlerdir. Şirketlerde ticari yazışmalar ya da şirketin faaliyetlerine dair yazışmalarını yapmaktadırlar. Elbette, şirketlerin ihtiyaçlarına göre çevirmenlerin alanları daha da genişleyebilir.

TV Kanalları ve Gazeteler

TV Kanalları ve gazeteler, çevirmenlere sunulan alanlardan biridir. Özel sektör grubunda yer almaktadır. Gerek haber programları gerekse diğer yayınlar için çeviriler yapılır. Gazetelerde de durum bunun aynıdır. Kanallara diziler ya da filmler içinde alt yazı ya da dublaj ekleme zorunluluğu da bulunabilmektedir.