Günümüzde şirketlerin çoğu ulaşım, iletişim ve ticareti daha da geliştirmek için küreselleşme yoluna gitmeye başlamıştır. Kültür ve dil baskısıyla sonuçlanan bu durum şirketleri gelişmeler yapmaya zorlamaktadır. Uluslararası şirketlerin dış pazarlarda rekabet edebilmesi için, çevirinin satın alma kararları üzerindeki etkisi hakkında doğru adımlar atılmalıdır.

Çevirinin Müşteri İçin Önemi

Yapılan bir araştırmaya göre, İngilizce konuşamayan insanların yüzde 90’ı İngilizce satış yapılan bir web sitesinden alışveriş yapmamaktadır. Çünkü yabancı bir dilde sunulan ürünü satın almak ürünün özellikleri, güvenlik unsurları, müşteri hizmetleri gibi konularda güvenin azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle ürünün satışının yapıldığı mecraların ve müşteri hizmetleri gibi departmanların çeviri hizmetleriyle desteklenmesi zorunlu hale gelmiştir. Hedef pazarlar yakın ülkeler olsa bile bu durum değişmeyecektir. Müşteriler, şirketin ana dilini ikinci dili olarak kullansa bile müşteri sadakati ve marka değeri risk altına girecektir çünkü ürün veya hizmet hakkında bilgi almak daha çok zaman ve çaba sarf etmek anlamına gelecektir. Kendileri için gerekli düzenlemeleri yapmadığınız için, bu durum müşterilerin ikinci sıfır müşteri gibi hissetmelerine neden olabilir.

Çeviriyi Bir Strateji Olarak Kullanmak

Müşteriye sunulan ürünleri, reklamları, etiketleri, ürün özelliklerini ve talimatlarını ve hatta web sitesini hedef pazarın yerel diline çevirmek müşterileri özel hissettirecektir. Yabancı müşterilerin beklentilerini ve hassasiyetlerini anlamak çok önemlidir. İşletmeler kendilerini müşterilerin yerine koyabilmeli ve müşteriyi birinci sınıf hissettirmek için stratejik hamleler yapmalıdır. Dünyanın en büyük şirketleri bu yolda ilerleyerek web sitelerini çoklu dil seçenekleriyle düzenlerler. Ve hatta çalıştırdıkları elemanların anadilleri birbirinden farklı olur. Böylelikle anadili farklı olan birçok insana aynı anda hizmet verebilirler.

Yetersiz Çevirinin Sonuçları

Kötü çevirilerin bir şirket için olumsuz sonuçları göze alınmayacak kadar çoktur. Profesyonel marka imajı zedelenebilir ve hedef pazarda müşteri kaybı olabilir. Yiyecek veya tıbbi malzeme alanında yer alan endüstriler için ise yasal sonuçlar daha ağırdır çünkü bu durum müşterilerin sağlığını tehlikeye sokar. Ayrıca eğer hedef pazarın kültürel özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmadan çeviri yapılırsa, kültürel hassasiyet veya bazı yerel yasaları çiğneme gibi durumlar ortaya çıkabilir.