Günümüz teknolojisinde, insanların farklı dillerden kaynaklara erişmesindeki en kilit nokta çeviri sektörüdür. Bu kadar önemli bir yere sahip olan çeviri sektörüne tecbüreli ve tecrübesiz her tür insanın yönlenmesiyle, çeviride kalite kontrol (proofreading) de önemli bir durum haline gelmiştir.

Kalite Kontrolün Önemi

Çeviride kalite kontrol çeviri yapılacak olan her alan için önemlidir, ancak özellikle tıbbi, yasal, muhasebe ve teknik dokümanların çevirinde ise oldukça kritik bir yer tutar. Yapılan kötü çeviriler iş hayatında gerçekleşecek veya bilimsel dünyada yürütülecek bir projeyi anında etkileyebilir. Kötü bir çeviri görüldüğünde ilk akla gelecek şeylerden birisi, suçun tercümana ait olduğudur. Tercümanlar üzerindeki baskılar göz önüne alınarak, çeviride Proofreading hizmetini profesyonel bir şekilde yönetecek çok kişili bir ekip ortaya çıkmıştır. Çevrilecek metin önce kalite kontrol ekibinden geçer ve daha sonra tercüman çeviriye başlar. Böylece metinden kaynaklanacak çeviri hatalarının önüne geçilir.

Kalite Kontrolde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tüm metin çevirmen tarafından çevrildikten sonra, ikinci aşamada editör devreye girmelidir. Editör öncelikle olaya terimsel yaklaşarak, her cümlenin doğru çevrilip çevrilmediği hızlı bir şekilde incelemelidir. Daha sonra, kültür farkında kaynaklanan anlamın tam oturmaması sorunu varsa, uygun bir gidişatla anlam okuyucuya aktarılmalıdır. Bu durum özellikle kültürlerin deyimlerinin birbirini tam tutmasından kaynaklanır ve metin gerçek anlamından uzaklaşmadan okuyucuya bir anlam ifade edecek hale getirilmelidir. Son olarak da, noktalama ve imla hatalarına dikkat edilmeli ve fazla veya eksik kelime kullanımları düzeltilmelidir.

Çeviri ve Kontrol Aşamaları

Metnin çevirisinden son kontrollere kadar giden yolu oluşturan tüm aşamalar ise:

1. Çeviri çevirmene ulaştırılmadan önce, çevrilecek metin anlam bütünlüğü ve metin kalitesi açısından kontrol edilmelidir.

2. Tecrübeli ve çeviri dillerine oldukça hâkim olan bir çevirmen tarafından çeviri yapılmalıdır. Anlam ve çevrilen dillerin kültürleri göz önünde bulundurulmalıdır.

3. Editör tarafın çeviri kontrol edilmeli ve anlam bütünlüğüne aykırı durumlar düzeltilmelidir. Ayrıca imla hataları gibi teknik bozukluklar giderilmelidir.

4. En son bir bütün olarak çeviri ve metin kalitesini ölçmek amacıyla, çeviri bir profesyonel çevirmen tarafından gözden geçirilmelidir.