Çeviri ve yerelleştirme kavramları en kafa karıştırıcıdır. Peki, çeviri ve yerelleştirme arasındaki farklar nelerdir? Yerelleştirme kavramının çeviri ile birlikte bahsedilmesine rağmen, bu kavram çeviriden çok farklıdır. Çeviri, genellikle kaynak metne bağlı kalarak yapılır. Japonca konuşan insanlara ürünü nasıl kullanacaklarını söylemek istediğinizde, kaynak metne bağlı kalmalısınız. Bu, kaynak ve hedef metnin birbirleriyle tutarlı olmasını gerektirir. Yerelleştirme, kelimenin tam anlamıyla, metinleri veya ürünleri belirli ülkelere veya bölgelere uyarlama sürecidir. Yerelleştirme sürecinde, metni veya ürünü uyarlanan ülkelerin kültürünü, alışkanlıklarını, dil kullanımını, bölgesel özelliklerini bilmeli ve bunlara göre hareket etmeliyiz. Çeviride bire bir çeviri yapılması önemlidir ve çevrilecek metnin sabit kuralları yoktur. Başka bir deyişle, aynı metni çeviriye çevirirken, metnin veya ürünün yerelleştirilmesi, aynı metin veya ürün olmadan o bölgenin kültürel özelliklerine göre belirli bir bölgeye uyarlanır. İki kavram arasındaki en belirgin fark budur.

Yerelleştirme Hangi Alanlarda Kullanılıyor?

Yerelleştirme olarak da bilinen yerelleştirme, filmler ve TV dizileri, pazarlama çalışmaları, bir ürünün hizmetlere dâhil olacağı ülkelerdeki veya bölgelerdeki marka konumlandırma çalışmaları ve oyun alanlarındaki yerelleştirme faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılır. Örneğin, küresel markalar pazara yeni ürünler veya hizmetler getirecek. Bu durumda, yeni devlet pazarına girmek istiyor. Ürünlerini veya hizmetlerini, pazara gireceği ülkenin kültürel özelliklerine göre uyarlamayı hedefliyor. Yerelleştirme kavramının rolü olduğu yer burasıdır.

Web Sitesi Çevirisi ve Yerelleştirmesi Nedir?

Web sitesi çevirisi ve yerelleştirme bir dereceye kadar ayrılmıştır. Çeviri birkaç sektörde daha uygun olsa da, duygu yaratma, müşteri davranışı ve dolayısıyla yerelleştirme gibi pazarlama ve satış odaklı alanlarda adaptasyon daha uygun olacaktır. Web sitesi çevirisi, içeriğin kaynak dilden başka bir dile aktarılması görevidir; bu, yerelleşme içeriğin bölgesel tüketim için bir uyarlaması olduğu anlamına gelir. Yerelleştirmede kültürel unsurlar göz önünde bulundurulur ve hedef dilde kültürel konular çağrılır.

Hangi Durumda Çeviri Hizmeti Gerekiyor?

Çeviri site içeriğine göre ve hizmet tercihlere göre yapılmalıdır. Makine endüstrisi, laboratuarlar, nakliye, otomotiv gibi birçok benzersiz terimle ticari çeviri yapmak yeterli olabilir. Bununla birlikte, duygusal bağlantılar kurmak için ihtiyaç duyulan ürün veya hizmetler varsa, yerelleştirme çalışmaları yapılmalıdır.