Çeşitli ülkelerde farklı diller kullanıldığı için ve hem ticari hem de sosyal olarak anlaşabilmek amacıyla çevirmenlere gereksinim duyulur. Fakat bazı zamanlarda kelime kelime yapılan tercümeler anlam bakımından hedef kaynaktaki metne tam karşılık vermemektedir. Bu nedenle de alanında profesyonel olarak uzmanlığı olan kişilerin yalnızca sözcük değil, terim anlamları ile beraber çeviriler yapması çok daha önem arz eder. İşte bunun için çeviri kalitesi için temel kriterler nelerdir? Konusunun önemi ortaya çıkar.

Çevirinin Orijinal Kalması

Yapılan bir çeviri güzel bir şekilde anlaşılabilir olmasına karşın gerçek metne uyulmamış yani metin değiştirilerek çevirisi yapılmış olabilir. Tam tersi olarak yapılan çeviri orijinal metne uyularak tercüme edilmiş olmasına karşın hatalardan dolayı anlaşılmaz bir yapıda da olabilir. Ortaya çıkan her iki durumda da yapılan tercümelerin kalitesiz olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bunun için bir metnin doğruluğunu kanıtlamak amacıyla uzman görüşünün alınması büyük önem taşır.

Ayrıntılar Net Bir Şekilde İfade Edilmeli

Tercüme yapmaya başlamadan evvel ayrıntıların net bir hale getirilmesi gerekir. Yani herhangi bir ifade bütün metin her bölümünde tutarlı bir biçimde çevrilmelidir. Bundan dolayı metindeki kurum ve kuruluş isimlerinin resmi ad çevirileri listesini hazır tutmak, metnin hangi parçalarının tercüme edileceğini bilmek gibi durumlara özen gösterilmelidir. Yani çeviriye başlamadan önce aklınızda yer alan soru işaretlerine cevap bularak ortadan kaldırmanız, süreci daha çabuk tamamlamanıza imkân verir.

Planlı Bir Şekilde Hareket Edin

Ortaya çıkabilecek, planlanmayan durumları en az seviyeye indirmek amacıyla çevirmen gününü üstünkörü de olsa planlamalıdır. Örnek vermek gerekirse çok uzun ve uğraştırıcı bir metni çevirirken devamlı olarak kişiyi rahatsız edecek bir durum ortaya çıkarsa, çeviri yapma süresi uzar ve yapılan işten keyif alınamaz. Bu için de çeviriye başlamadan evvel süreç içerisinde kullanılacak olan sözlükler hazır etmelidir. Yine çeviri sırasında zihninizi ve gözlerinizi dinlendirmek amacıyla onar dakikalık kısa kısa molalar verebilirsiniz. Bu sayede metin çevirisi sizi sıkmamış olur ve daha verimli bir şekilde süreci tamamlarsınız.