Günümüzde hem dünyada hem de ülkemizde binlerce kitap yazılmaktadır. Yurtdışında yazılan yabancı dildeki kitaplar çevirmenler aracılığıyla kendi dilimizde yazıya dökülmektedir. Çevirmenlikteki en önemli husus çevrimi yapılan kitabın başka bir dile çevrildikten sonra ruhundan ve özünden bir şey kaybetmemesidir. Yani çevrilen kitabın vermek ya da anlatmak istediği mesajın çeviri yapıldıktan sonra aynen korunması gerekir. Dolayısıyla çevirmenlik işi oldukça zor bir meslektir. Ve bu nedenle çevirmenlerin belli başlı özellik ve alışkanlıklara sahip olması gerekir. Bu alışkanlıklar, başarılı çevirmenlerin sahip olduğu 5 temel alışkanlık başlığı altında derlenebilir.

Bu Alışkanlıklar Nelerdir?

1) Başarılı çevirmenlerin sahip olması gereken ilk alışkanlık, mesleğinin dışında profesyonel olarak ilgilendiği bir web sitesi ya da mail adresinin olması gerekliliğidir. Böylece çevirmen kendisinden çeviri isteyen müşterilerine web sitesini gösterebilir ve işini ne derece profesyonel yaptığını kanıtlama imkânına sahip olabilir.

2) Çevirmen, araştırma yapmaktan kaçınmayan kişidir. Örneğin çeviri yaptığı bir eserde kullanımıyla ilgili bilgisi olmadığı bir kelimenin kökeninin ve ne anlama geldiğini araştırması başarılı bir çevirmen için alışkanlıktır.

3) Başarılı bir çevirmen dil bilgisinin yanında çevirdiği eserin içeriğine de hâkimdir. Yani çevirmen aynı zamanda bir uzmandır. Örneğin tarihle ilgili bir İngilizce kitabı çeviren başarılı bir çevirmen, İngilizcenin yanı sıra tarih konusunda da bir uzmandır.

4) Başarılı bir çevirmen sürekli kendisini geliştirme arayışındadır. Dolayısıyla farklı uzmanlık alanlarıyla ilgilenir. Bilmediği konularda araştırma yapar. Ayrıca bildiği yabancı dil sayısını arttırmanın peşinden koşar

5) Başarılı bir çevirmen hem disiplinli olur hem de kendine güvenir. Yapacağı çeviriyi kitabın içeriğini bozmadan özenli bir şekilde yapar.

Başarılı Bir Çevirmenin Yapmaması Gereken 2 Şey Nedir?

1) Başarılı bir çevirmen kendisine teklif edilen her çeviriyi kabul etmek zorunda değildir. Dolayısıyla başarılı bir çevirmen kendisinden istenen her çeviriyi kabul etmemelidir. Aksi takdirde çevirmenin uzmanlık bilgisi ve profesyonelliği hakkında kuşkular oluşabilir.

2) Başarılı bir çevirmenin yapmaması gereken diğer bir husus, çevirilerini bir an önce bitirmek için gelişigüzel bir çeviri yapmasıdır. Özentisiz ve yetiştirmek için hızlıca yapılan dikkatsiz çeviriler, bir çevirmenin uzman olmasının önündeki en önemli engellerden biridir.