Arapça çeviri yapabilmek için her iki dilin de mantığının çok iyi bilinmesi gerekir. Sadece kelime ve dil bilgisi doğru çeviri yapmaya yetmiyor. Arapça dili ve çevirileri hakkında belli bilgiler vardır.

Arapça Dili

Hami – Sami Dil Ailesi’ in Sami koluna mensup bir dil olan Arapça, özellik ile Arap Yarımadasında kullanılır. Arap Yarımadası dışında Kuzey Afrika’da halkın çoğunluğu, Türkiye ve İran’da da Arap azınlığın kullandığı bir dildir. İran’ Farsça çeviri ilk sırada olmasına rağmen en çok rağbet gören diğer dil Arapça çeviridir.

Arap Alfabesi

Arap alfabesinin toplam 28 harfi vardır. Bu harfleri oluşturan 17 temel şekil sayısı bulunur. Türkçe dilinde soldan sağa akan yazı Arap dilinde sağdan sola doğru ilerler. Harflerin tamamı sessizdir. Arap harfleri cümlenin başında ortasında ve sonunda bulunmalarına göre kısmi farklılıklar oluşturur.

Arap alfabesi, düşünülenin aksine tarihte de günümüzde sadece Arapların kullandığı bir alfabe değildir, özellikle İslam dininin Araplar dışında başka ırklar tarafından da kabul edilmesiyle Türkler, İran, Pakistan gibi ülkelerde ayrıca Asya’daki diğer Arap olmayan topluluklar tarafından da kullanılmış ve hala kullanılıyor.

Arap Dili ve Yazısı

Arapça, Hami – Sami dil yapısının alt grubundaki Semitik dil ailesine mensup bir dildir.. Arapça, Arabistan yarımadası lehçeleri ile pek çok ülke lehçeleri bulunur. Arabistan lehçesi haricinde;

 • Irak lehçeleri
 • Suriye lehçeleri
 • Mısır lehçeleri
 • Kuzey Afrika lehçeleri

Olmak üzere beş ana lehçe grubuna ayrılır. Bu dil dünya üzerinde yaklaşık 215 milyon insanın anadili durumundadır. Bunun dışında da nüfusu bir milyarı geçen İslam dini mensubu kişilerin ibadet dili olduğu gibi sayısı 20’yi geçen ülkelerde resmi dil konumundadır. Arapçanın resmi dil olduğu ülkelerden bazısı aşağıdaki gibidir.

 • Suudi Arabistan
 • Yemen
 • Irak
 • Suriye
 • Fas
 • Filistin
 • Çad
 • Cibuti

Arapça dili gerçekten de dünyada büyük bir öneme sahiptir ve dilin oynadığı rol da çok önemlidir bu neden ile 1974 yılında Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından Arapça altıncı resmi dil kabul edilmiştir.

Arapça Çeviri

Dünyada bu denli yaygın olan bir dili bilmekte kişiye avantaj sağlar. Çeviri işlemlerinde son zamanların gözde sektörleri arasına giriyor. Daha serbest çalışma saatleri olduğundan serbest çalışmayı seven insanların tercih ettiği bu sektörde hem çevrilecek hem de çevirisi istenen dilin anadil gibi bilinmesi önemlidir.

Batı dillerinden çeviriler daha kolay olur; çünkü cümle yapıları daha benzerlik gösterir üstelik Latin alfabesi kullanılması da ayrı kolaylık sağlar. Arapça da ise yazı farklılığı bile baştan başa önemli bir zorluk olur.

Arapça Türkçe Çeviri Zorlukları

Arapça ile Türkçe arasında köken farkından dolayı yapısal farklılıkların yanı sıra cümle yapısı ve yazının akış yönünün de farklılığı içerdiği zorlukları örnek verilebilir. Profesyonel çevirmenler bu zorlukları en iyi şekilde aldıkları eğitimler ile aşabilmektedir. Diğer zorlukları ise;

 • Geleneksel sistem kusurları
 • Türkçenin Arapça karşısında kelime yetersizliği
 • Arapçanın teknolojiden uzak kalması

Ayrıca terminolojik terimler de ayrı bir zorluk yaşatır.