Apostil, herhangi bir ülke içinde resmiyet kazanan kamu belgelerinin yurt dışında da geçerli olması amacıyla gerekli olan onay sistemine verilen addır. Belgelerin tam onayı için zorunlu olan bir aşamadır. Eğer sizler de apostil onaylı çeviri nedir? Neden gereklidir? Konusunda daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz makaleyi okumaya devam edebilirsiniz.

Nereden Yapılır?

Türkiye için apostil onayı verilen kurumlar illerde valilik olurken ilçelerde ise kaymakamlıklardır. Bunun dışında kimi adli belgeler için ağır ceza başkanlıklarına müracaat edilmesi de mecburidir. Arabistan bölgesinde bulunan pek çok ülkede son çıkarılan kanunlar itibarıyla bu işlemler için artık sadece valiliklere müracaat edilmesi açıklanmıştır. Bu işlemin temel amacı ülkeler arasında meydana gelen işlemlerin konsolosluk devreye girmeden daha hızlı bir biçimde yapılmasıdır. Yani apostil sayesinde tüm işlemler ve kamu işlemleri daha pratik olarak zaman kaybı yaşamadan gerçekleşir. Çeviri işlemine apostil yapılabilmesi için çevirinin noter onaylı tercüme olarak yapılması gerekmektedir.

Ücret Gerekiyor mu?

Bu onay işlemi tamamen ücretsiz olarak verilen bir hizmettir. Yine aynı zamanda bazı kurum ve kuruluşlar kişinin adına apostil işlemlerini uygulayabilir. Yurt dışında yer alan danışmanlık büroları, tercümanlık büroları gibi yerlere bu anlamada müracaat gerçekleştirilebilir. Kişinin bunun için sadece yazılı bir ibrazda bulunması yeterli olacaktır. Ancak ücretsiz olarak sunulan bu işlemi herhangi bir kurum ya da kuruluştan sizin adınıza yaparsa belli bir hizmet bedeli istenebilir. Apostil işlemlerinin gerçekleştirildiği yerler ülkelere göre farklılık arz edebilir.

Apostil İşlemlerinde Neler Kesinlikle Bulunmalıdır?

Her konuda olduğu gibi apostil işleminde de olması gereken bazı prosedürler söz konusudur. Bu prosedürler birkaç bölümden oluşur. Örneğin tercüme bürosunda, tercüme edilmiş olan belgede çevirmenin imzasının kesinlikle olması gerekir. Bu aşamanın ardından orijinal evrak ve çevirmenin imzasının yer aldığı belge noter tarafından onaylanır. Bu belgeler birbirine iliştirilerek mühürleme uygulaması tamamlanır. Ardından da noterin imzası ve mührü apostil işlemi yapılacak olan belgeye iliştirilir. Tüm bu işlemlerden sonra istenilen evrak Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmış anlamına gelir ve valilik ya da kaymakamlık tarafından denetlenerek sona erdirilir.