Akademik alanda gerekli olan, liselerin ve üniversitelerin lisans, yüksek lisans ya da doktora sürecindeki öğrencileri ve öğretim görevlileri tarafından yapılması istenen özel ilgi, tez bitirme, araştırma maksatlı tercümelerdir. Bir başka tanımlama ile akademik tercüme nedir?

Akademik Tercüme Sistemleri

Akademik tercüme sistemleri, kendilerine has terminolojiye sahip olan branşlarda ve akademisyenlerin araştırmacılar, öğrenciler, üniversiteler veyahut şirketler için hazırlanan tam olarak sorunsuz ve profesyonel bir tercüme olmaktadır. Yılları alan çalışmaların sonucunda yazıya dökülmüş olan bu projeye verilen önem, dikkat ve hassasiyet yazının uluslararası bir değer kazanıp kazanmayacağını da belirlemektedir. Ayriyeten tercüme bürosu, tercüme yapılan dilden kaynaklı olarak meydana gelen bütün sorun ve problemlerden ötürü bilimsel dergilerden geri dönen yazılar ve makaleler, vakit ve maliyet bakımlarından kayıpların doğmasına neden olmaktadır.

Bunun yanı sıra yaratıcı motivasyonun düşmesine de sebep olabilmektedir. Orta dereceli bir lisans tezinde başarılı olan profesyonel tercüman, uzmanlık isteyen akademik işlerinde ve proje bazlı çalışmalarında birtakım dramatik başarısızlıklar ile karşılaşabilmektedir. Bunun için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar; kişi yeterli akademik alt yapıya sahip mi? Tercümeyi ve bu tercüme işinin analizini eksiksiz ve hatasız bir şekilde yapabilecek eğitime ve kapasiteye sahip mi tarzında sorgulamalar olmaktadır. Tüm terimleri yerinde ve zamanında kullanabilme yeteneği, dil bilimsel uzmanlığı; tıp, iktisat, biyoloji, fizik, kimya gibi branşlardaki dokümanların tamamlanma sürecindeki en büyük etkenlerdendir. Ayrıca çeşitli lisans diplomaları ve transkriptlerin yeminli tercümanların gözetimi altında son haline getirilmesi gerekmektedir.

Akademik Tercüme Hizmet Alanları

Bu sistemler yoğun olarak; akademik çaplı araştırmalarda, akademik diplomalar ve tavsiye mektuplarında, çeşitli yüksek lisans ve doktora tezlerinde, akademik proje ve makalelerde olduğu gibi bunların yanı sıra güzel sanatlar, tıp ve eczacılık gibi branşlarda akademik tercüme hizmetleri alabilirsiniz. Akademik tercüme bilindiği üzere üst seviye titizlik ve tecrübe gerektiren son derece önemli bir tercüme alanı olmaktadır. Akademik tercüme fiyatları ve fiyat aralıkları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi, gerekli tercüme bürosu çalışanları ile irtibata geçerek öğrenebilirsiniz.